JirkaSpol

Měřicí technika

Komunální měřidla, nedestruktivní měření, 2D měření, příslušenství pro měřidla, kalibrace měřidel

Digitální odměřování

Výroba a prodej digitálních měřování polohy - digitální indikace, pozicionéry, magnetické snímače, optické snímače, potenciometrické snímače

Zápustková kovárna

Zápustková kovárna, lisovna, CNC obrábění

Výkovky

Výkovky a lisování - strojní vybavení